Customer Focus by Commercial Attitude

Aan de hand van actuele Cases wordt getraind in de opheffing van aanwezige gevoelsmatig natuurlijke blokkades die vertrouwensrelaties met klanten in de weg staan.

Resultaat:

  • Bewustwording van de kracht van de eigen persoonlijkheid, naast de kracht van het bedrijf c.q. het merk.
  • Relatiekwaliteit onafhankelijk van de persoonlijkheid en het karakter van de ander.
  • Relatiegerichtheid en dienstbaarheid i.p.v. orderafhankelijkheid.
  • Gedrag op basis van respect i.p.v. aangepast, ongemeend gedrag.
  • Excuses gedrag omgezet in gedrag dat staat voor invloed
  • Definitieve afrekening met vooroordelen en typologieën.
  • Invloed op vertrouwensrelaties en dus het gunningsproces met alle beslissers.

Gevolg: Persoonlijke gunning

Sales Process Control, training in Overtuigingskracht

De volgende onderdelen worden aan de hand van actuele Sales Cases geanalyseerd, gecorrigeerd en getraind:

  • Overtuigend gebruik van de juiste verkoopargumenten.
  • Verkoopprocesbeheersing.
  • Vragen om de order

Resultaat:

  • Inhoudelijk en commercieel krachtig neerzetten van de aangeboden oplossing
  • Effectieve omgang met te vroege en impulsieve bezwaren.
  • Het elimineren van “ prijs “ discussies versus de toegevoegde waarde
  • Effectieve omgang met stiltes in het verkoopgesprek.
  • Achterhaling van het allerbelangrijkste koopargumenten van de klant.
  • Enthousiasme, instemming en ja-stemming.
  • Orderafronding

Gevolg: aanzienlijk hogere conversie tussen offertes en orders

Neem contact met ons op!

Training en advies om organisaties (op commercieel gebied) beter te laten presteren!