Gedragscode van NOBTRA

Het doel van de Ethische Gedrags Code (EGC) is ‘professionaliteit’ van beroepstrainers onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van trainers.

De EGC biedt trainers ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij werken. De EGC biedt trainers daarmee een solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen. De EGC telt vier paragrafen: 1. Respect 2. Integriteit 3. Verantwoordelijkheid 4. Professionaliteit

Remco Koedam is toegelaten tot de NOBTRA, de Nederlandse Orde van Beroepstrainers en heeft tevens de erkenning ” Trainer-NOBTRA®” verworven.

Nobtra erkend trainer

 

Neem contact met ons op!

Training en advies om organisaties (op commercieel gebied) beter te laten presteren!