Volgens de NOBTRA-visie ontwikkelt de ideale NOBTRA-trainer zich tot een trainer die:

  • een HBO denk en werkniveau heeft
  • een relevante en erkende trainersopleiding heeft voor brede theoretische kennis op het gebied van leren en gedrag, communicatie, didactiek, groepsdynamica, arbeids- en organisatiekunde
  • twee jaar werkervaring heeft
  • een professionele basishouding kan aantonen
  • op eigen werk en ontwikkeling reflecteert
  • zich blijvend professionaliseert
  • een aan de vraag passend trainingsvoorstel kan ontwikkelen en uitvoeren
  • vaardigheden heeft om leerprocessen op motiverende heldere wijze te begeleiden

Lees meer over de gedragscode van de NOBTRA.

Nobtra erkend trainer

Neem contact met ons op!

Training en advies om organisaties (op commercieel gebied) beter te laten presteren!