Contactarmoede op basis van Gevoelsmatige Natuurlijke Belemmeringen zijn o.a.:

 • Eigenbelang of belangverschillen
 • Vooroordelen of Antipathie
 • Budgetverantwoordelijkheden
 • Competitie
 • Kortzichtigheid, misgunning
 • Zelfbescherming
 • Zelfoverschatting of zelfonderschatting
 • Onwil, onbegrip
 • Achtergond, opleiding
 • Ongemotiveerd staan achter gestelde doelen
 • Angst voor verandering

 

Wat zijn de gevolgen?

Contact armoede resulteert in (voor)oordelen naar groepen van klanten, gebrek aan of gespeelde interesse in klanten, het niet jezelf zijn in contacten met klanten, het gevoel hebben je constant aan te moeten passen en het gebrek aan invloed op klanten.

De eerste stap

Tijdens de Attitude Training richten we ons op houdingsverandering waardoor de weg wordt vrijgemaakt naar een grotere contactvaardigheid en meer persoonlijke invloed op het verkoopproces van uw organisatie.

Neem contact met ons op!

Training en advies om organisaties (op commercieel gebied) beter te laten presteren!