Commercial Attitude (Sales Support)

Aan de hand van actuele Sales Cases wordt getraind in de opheffing van aanwezige gevoelsmatig natuurlijke blokkades die vertrouwensrelaties in de weg staan.

Resultaat:

 • Bewustwording van de kracht van de eigen persoonlijkheid, naast de kracht van het bedrijf c.q. het merk.
 • Relatiekwaliteit onafhankelijk van de persoonlijkheid en het karakter van de ander.
 • Relatiegerichtheid en dienstbaarheid i.p.v. orderafhankelijkheid.
 • Gedrag op basis van respect i.p.v. aangepast, ongemeend gedrag.
 • Excuses gedrag omgezet in gedrag dat staat voor invloed
 • Definitieve afrekening met vooroordelen en typologieën.
 • Invloed op vertrouwensrelaties en dus het gunningsproces met alle beslissers.

Gevolg: Persoonlijke gunning

Succesvolle bijdrage aan het Commerciële Proces

 

 • De relatie tussen de veranderde commerciële attitude en het commerciële proces
 • Toetsing van persoonlijke overtuigingskracht
 • Inzicht in het overtuigings- en onderhandelingsproces
 • Introductie van het begrip Hoofdkoopmotief (HKM )
 • Toepassing Hoofdkoopmotief binnen het overtuigingsproces
 • Toepassing Hoofdkoopmotief m.b.t. tegenwerpingen en conflicthantering
 • Praktijktoepassingen

Neem contact met ons op!

Training en advies om organisaties (op commercieel gebied) beter te laten presteren!