Hoe ga ik om met de “kortingsvraag”

Aan de hand van actuele praktijksituaties wordt getraind met het voeren van verkoopgesprekken en het omgaan met de “kortingsvraag”.

Resultaat:

 • Inzicht in de verschillende vormen van de “kortingsvraag”.
 • Van afhankelijkheid naar commerciële invloed.
 • Omgaan met kritische, afwachtende en twijfelende klanten.
 • Duidelijke gespreksvoering en beheersing vraagstellingsproces.
 • Het achterhalen van het hoofdkoopmotief (HKM)
 • Bewustwording van de kracht van de eigen persoonlijkheid.
 • Het verschil tussen “bezwaren” en excuses (of smoezen)
 • Omgaan met- en weerleggen van- het bezwaar “korting”
 • Het elimineren van de Kortingsvraag
 • Het overtuigen o.b.v. het HKM.
 • Het succesvol afronden van orders.
 • Behoud en verbetering van marge.

Gevolg: Gunning o.b.v. persoonlijk onderscheid

Neem contact met ons op!

Training en advies om organisaties (op commercieel gebied) beter te laten presteren!