Hoe verkoop ik op drukke momenten

Aan de hand van actuele praktijksituaties wordt getraind met het voeren van verkoopgesprekken tijdens “drukke momenten” op de markt.

Resultaat:

  • Inzicht in de verschillende klantgroepen (A, B en C-klant).
  • In contact treden met de B- klant tijdens drukke momenten.
  • In contact treden met de C- klant tijdens drukke momenten.
  • Het op juiste wijze inzetten van medewerkers.
  • Bewustwording van de kracht van de eigen persoonlijkheid.
  • Invloed op vertrouwensrelaties en dus het gunningsproces met A, B en C- klanten.

Gevolg: Gunning o.b.v. persoonlijk onderscheid

Neem contact met ons op!

Training en advies om organisaties (op commercieel gebied) beter te laten presteren!