Management Attitude

Retailorganisaties met hoogwaardige producten en diensten ervaren dat profilering in de markt steeds moeilijker wordt, omdat zij in de ogen van de medewerkers steeds meer op elkaar lijken en door beloningssystemen ook geen substantieel onderscheid meer bereiken.

Vertrouwen is een essentieel element dat nauwelijks meer op uitsluitend functionele gronden wordt gemeten, maar meer en meer bepaald wordt door de persoonlijkheid van de manager.

Vertrouwen wordt op persoonlijkheidsgronden slechts voor een zeer klein deel bij anderen opgewekt omdat dit natuurlijke vertrouwen slechts bij toeval ontstaat en wel bij die personen die qua persoonlijkheid passen bij die van de manager.

Bij het merendeel van de contacten ontstaat de “klik” niet of in veel mindere mate, wat leidt tot contacten met een geringe diepgang en een hoge mate van oppervlakkigheid en neutraliteit. Dit heeft als gevolg een zwakke vertrouwensbasis en een te magere invulling van de zo noodzakelijke op persoonlijke gronden gebaseerde binding en samenwerking.

De managementtraining van Koedam & Koedam richt zich op de ontwikkeling van een brede, oprechte interesse en het wegnemen van de belemmeringen die een vertrouwensrelatie in de weg staan met medewerkers, collega managers, collega managers uit andere disciplines en directies en klanten. Door de confronterende Koedam & Koedam visie op de risico’s van onoprechte interesse, oppervlakkigheid en neutraliteit rekent u af met excuses, respectloze aanpassing, afhankelijkheid en vooroordelen en verhoogt u uw persoonlijke invloed m.b.t. het bereiken van vertrouwensrelaties.

Management Process Control

De door de manager aangeboden oplossingen kunnen vaak functioneel uitermate geschikt zijn maar indien er geen sprake is van acceptatie op persoonlijkheidsgronden zal de bereidheid tot realisatie minimaal blijken te zijn.

Door de toepassing van Management Attitude is de basis voor succes al voor een zeer groot deel gelegd. Oprechte interesse in de persoon, de functie, de problematiek en de behoeften van de medewerkers, creëert de zo belangrijke vertrouwensbasis. Hierdoor staan de medewerkers meer dan open voor de aangeboden oplossingen en worden veel bezwaren en tegenwerpingen al op voorhand tot een minimum beperkt.

Daarnaast blijft het echter, ondanks de verworven vertrouwensrelatie, van groot belang om het managementproces stapsgewijs zorgvuldig en deskundig te doorlopen.

Management Process Control voorziet derhalve in een heldere overtuigings- en onderhandelingsstructuur die aansluit bij de principes van Management Attitude en direct praktisch toepasbaar is binnen alle facetten van het leidinggeven. Vertrouwensrelaties die leiden tot het gemotiveerd staan achter de bedrijfsdoelstellingen en die het enige echte draagvlak vormen voor de dagelijkse voortgang alsmede voor veranderingen en verbeteringen van de organisatieprocessen.

Daarnaast biedt Koedam & Koedam de noodzakelijke managementvaardigheden om te komen tot een succesvolle beheersing en versterking van uw persoonlijke invloed op het managementproces op basis van de bereikte vertrouwensrelaties.

Neem contact met ons op!

Training en advies om organisaties (op commercieel gebied) beter te laten presteren!