Powerful Presenting by Commercial Attitude

Verkopende technici, projectleiders, engineers, consultants en specialisten met een hoofdzakelijk vaktechnische opleiding en achtergrond hebben de minste problemen met de technische en organisatorische aspecten van hun functie. Dit zijn duidelijk onderdelen waaraan zij het meeste plezier beleven.

Het resultaat is dan ook vaak gebaseerd op product-, diensten- en organisatiekennis. Dit uiteraard op basis van hoogwaardige technische ontwikkelingen en kwaliteitsnormen. Maar projecten, diensten en adviezen dienen te worden gepresenteerd om te worden verkocht.

Binnen hoogwaardige vaktechnische omgevingen kunnen presentaties het meest succesvol door specialisten worden uitgevoerd. Zij immers bezitten de kennis m.b.t. de beste oplossingen in relatie tot de problematiek van de klant.

Steeds duidelijker blijkt echter dat overwegend technische kennis niet volstaat om een presentatie tot een succesvol eind te brengen. Een gebrek aan commercial attitude of een matige commerciële belang­stelling veroorzaakt frustraties en blokkades binnen het presentatieproces bij zowel de specialisten zelf, als bij de toehoorders. Blokkades welke een negatief effect hebben op de resultaten door verlies van orders.

Verbeteren van het contact met luisteraars en beheersing nervositeit

 • controle op de bereikte attitudeverandering
 • hoe dient de introductie uitgevoerd te worden
 • introductie van het begrip Hoofdkoopmotief ( HKM )
 • toepassing van het HKM tijdens de introductieronde
 • korte individuele presentatie om een benchmark vast te stellen
 • persoonlijke analyse van gedragingen tijdens de presentatie
 • inzichten verwerven hoe spanningen kunnen worden verlaagd
 • toepassing door korte individuele presentaties

Verhogen commerciële invloed op de toehoorders

 • inzicht verwerving inzake de invloed van het stemgebruik
 • verbeterd stemgebruik toepassen d.m.v. individuele presentaties
 • inzichtverwerving in de invloed van de houding
 • toepassing verbeterende houding d.m.v. individuele presentaties
 • inzichtverwerving hoe de aandacht van het gehoor vast te houden
 • praktijktoepassingen door de deelnemers
 • introductie van diverse gangbare presentatiestructuren
 • inzicht verwerven invloed van visualisatie en gebruik visuele hulpmiddelen

Neem contact met ons op!

Training en advies om organisaties (op commercieel gebied) beter te laten presteren!